Projekt

Här redovisas information om pågående projekt i hamnen.

Passagesystem på Nordön snart driftsatt

För 3 år sedan togs ett beslut i styrelsen om att installera en skjutgrind vid huvudinfarten och bommar på vissa platser för att få betalt via en kontokortsautomat för tjänster i hamnen, så som parkering, sjö- och torrsättning av båtar och andra avgifter. Detta innebär att det krävs en tagg för att komma in med … Fortsätt läsa ”Passagesystem på Nordön snart driftsatt”

Arbete på gång i hamnen

Text: Fredrik Karlsson och Björn Ranås Årsmötet beslutade om en del renoveringar och investeringar under nuvarande kommande år.

Projekt och underhåll 2016

Följande projekt och investeringar är planerade för 2016. Angelägna investeringar Ny ponton på S bryggan med nytt landfäste Miljöstation i norra Parkeringsautomat med bommar, resterande Förlängning av mastskjul norra hamnen

Mastskjul i norra hamnen lagat

Det är bytt läkt och tätskitsplast samt ytterligare en rad tegelpannor. Dessutom är det ditsatt en hängränna med stuprör, denna fanns inte tidigare.

Skjutgrinden

Så här fungerar skjutgrinden. Grinden hålles öppen vardagar när Håkan och Per är i hamnen.  På helgerna hålles den öppen 9:00 – 16:00 då vakt finns i hamnen.