Styrelsen

Styrelsen är vald att representera KMS Nordön och utgör KMS verkställande organ. Styrelsen förvaltar KMS anläggningar och har ansvaret för dess ekonomi.

Medlemmarna av styrelsen och deras kontaktuppgifter kan hittas på vår sida för kontakt.

Årsmöteshandlingar

Årsmötespresentation 2015

Årsmötesprotokoll

Vårmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser

Nyheter från styrelsen

Information från styrelsen mars 2017

Då har styrelsen genomfört 2017-års två första styrelsemöte, och vill efter det informera medlemmarna vilka punkter som varit på agendan och vilka beslut som tagits. swish konto kommer att införskaffas, för att underlätta betalningar och ge mindre kontanthantering det finns ett mindre antal medlemmar som har skulder till KMS, ordf. arbetar med det det finns … Fortsätt läsa ”Information från styrelsen mars 2017”

Styrelsen önskar God Jul

STYRELSEN VILL TACKA ALLA MEDLEMMAR OCH PERSONAL FÖR 2016 OCH ÖNSKA EN GOD JUL GOTT SLUT PÅ 2016 OCH ETT BRA 2017 MED BLAND ANNAT ETT BRA BÅTLIV För styrelsen Stig H

Kallelse och dagordning till årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016 Se även förslaget till stadgeändring Uppdatering 2016-11-24: Extra information årsmötet När: Måndagen den 5:e december kl 18:30 Var: Kvarnkullen Kungälv Dagordning: – Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. – Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst. – Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning. – Behandling av revisorernas berättelse. … Fortsätt läsa ”Kallelse och dagordning till årsmöte 2016”

Uppdateradat stadgeförslag inför årsmötet 2016

Här kommer stadgeförslaget inför årsmötet 2016. KMS stadgar, justerat enligt vårmötet 160512

Information från styrelsen oktober 2016

KMS  INFORMATION  FRÅN  STYRELSEN EFTER GENOMFÖRDA STYRELSEMÖTEN NR 6, 7, 8 KOMMER HÄR EN SAMMNFATTNING VAD SOM BEHANDLATS OCH TAGITS BESLUT OM. BESLUT För att få grepp om hamnens status tas en underhållsplan fram Upphandling av förlängning av brygga och ny vågbrytare brygga S är klar arbetena startar i nov/dec -16 Nya armaturer i högstolpar … Fortsätt läsa ”Information från styrelsen oktober 2016”