Underhåll och förbättring

Underhåll och Förbättringskommittén skall ta till vara medlemmars tips och förslag som kan genomföras av medlemmar själva. Maila dina förslag till Förslagsbrevlådan

UFK Projekt 2015

I ett försök att förverkliga KMS Nordön medlemmars och styrelsens önskemål följer här ett axplock över vad kommittén åstadkommit sedan i höstas.