Kontakt

KMS hamnkaptener ansvarar för Nordö-hamnarna,  reparation av hamnens utrustning, upptagning, sjösättning och båtplatsadministration med mera.

Du når hamnkaptenerna via email: hamnen@kmsnordon.se
eller telefon:
0303-22 57 23

Sommartid:
08:00 – 9:00 och 17:00 – 18:00
Vintertid:
08:00 – 09:00 och 15:00 – 15:30

Telefon till norra hamnen:
0303-225845

Postadress hamnen:
Kungälvs Motor och Segelbåtssällskap
Nordön 310
442 75  LYCKE

Länkar till:

Avgifter Blanketter för ansökningar och ändringar

Funktionärer 2017 (under uppdatering)

Styrelse

Ordförande Stig Halldorf stig.birgitta@hotmail.com
Vice Ordf Björn Ranås bjorn.ranas@kmsnordon.se
Kassör Åsa Andersson andersson.ytterby@gmail.com
Sekreterare Kristian Karlsson kristian.karlsson@kmsnordon.se
Vice Sekr Thomas Andréasson thomas.andreasson@kmsnordon.se
Ledamöter Bengt Svensson bengt.svensson@kmsnordon.se
Hannu Karjalainen hannu@bahnhof.se
Suppleanter Kenneth Andersson kenneth.stinget@hotmail.com
Ronny Claesson rocla@telia.com

Revisorer

Sammank Mats Odersjö mats@byggvision.nu
Ledamot Stig Lindberg stig.lindberg.stl@telia.com
Suppl Berit Ericsson berit@attingen.se
Olle Björnström olle.bjornstrom@gmail.com

Förtroenderåd

Sammank Jan Ljungberg anitaochjanne@hotmail.com
Arne Olsson arne.flax@hotmail.com
Jan Turesson jan.tureson@telia.com

SjÖsättningssektion

Sammankallande Hannu Karjalainen hannu@bahnhof.se
Ledamöter Tony Lundin tony.lundin@inspecta.com
Arne Ljungström arne.lerum@gmail.com
Björn Ranås bjorn.ranas@kmsnordon.se
Jan-Erik Alfredsson janerik.alfredsson@bahnhof.se
Gunnar Ekberg gunnar.ekberg@live.se
Suppleanter Jan Johnsson jannejohnsson21@yahoo.se
Peter Schyberg peterkode61@hotmail.com
Mats Hagman mats.hagman@siemens.com
Per Garstam per.garstam@gmail.com
Jan-Erik Andersson hyveljanne@hotmail.se
Björn Eklund bjorn.eklund@eltelnetworks.se
Svante Lyckner lyckn3r@gmail.com
Christer Solhage  cs.christer@telia.com
Bengt Gustavsson  agbema@comhem.se
Magnus Backström  magnus.backstrom@knowit.se
Tobbe Gustavsson  matomaljudprod@hotmail.com

Tävlingssektion

Sammank Jan Hellström joh@telia.com
Joakim Eriksson je.tjuvkil@gmail.com
Jonas Lager jonas.lager@betongkonsulten.se
Karl-Olof Edlund karl-olof.edlund@telia.com
Lars Carlsson larscarlsson@yahoo.com
Holger Johansson holger@navy.se
Stefan Möller stefan.moller@kungalvstra.se

Ungdomssektionen

Sammankallande Karin Hårding karin.harding@bioenv.gu.se
Ledamöter Maria Shearer  mariagraddnos@hotmail.com
Jessica Karlsson jessica.karlsson@volvocars.com
Martin Helgesson  Martin.hellgesson@gmail.com
Johan Åstradsson johan.astradsson@gmail.com
Jenny Simberg walinder@hotmail.com
Suppleant Per Wennersten pellesegel@gmail.com

Båtlivskommitté

Sammank Hans-Eric Carlsson mrhasse@live.se
Anita Gyllensvan  mrhasse@live.se
Vi-Anne Holm  vivi-anne.holm@ale.se
Kjell Holm  kjellochholms@gmail.com
Viktor Nordenborg  nordenborg89@hotmail.com
Olle Smedberg  ollesmedberg1989@gmail.com

Programkommitté

Sammank Jan Wendin jan.wendin@hotmail.com
Ewert Carlsson ewerth.carlsson@telia.com
Roger Ring roger.ring@telia.com
Ulla Johansson ulla.johansson@kungalv.se

Redaktionskommitté

Sammank Torbjörn Ahl torbjornahl1@gmail.com
Webmaster Fredrik Karlsson fredrik.ka@gmail.com
Anders Medlyn anders.medlyn@telia.com
Jörgen Sjögren jorgen.sjogren@gmail.com
Thomas Ottosson thomas.ottosson@yahoo.se

U/F-kommitté

Sammank Stefan Kumlin s.kumlin@telia.com
Södra hamnen Robert Blomquist robertblomquist114@hotmail.com
B-G Gillberg b-g@btle.se 
Johnny Nyman anitanyman@live.se 
Bengt Olausson bilo2008@live.se 
Stefan Nilsson  stefanonilsson@hotmail.com
Norra hamnen Alf Persson anki.aberg@comhem.se 
Arne Ljungström arne.lerum@gmail.com
Christer Jansson raili.christer@comhem.se 
Janne Eriksson nona1@telia.com
Christer Solhage  cs.christer@telia.com
Glen Forslund  g.k.forslund@telia.com

Konsultgrupp

Björn Ranås bjorn.ranas@kmsnordon.se
Jan Tureson jan.tureson@telia.com
Jan-Erik Alfredsson janerik.alfredsson@bahnhof.se
Jan-Olof Avenius janolof.avenius@gmail.com
Roy Andersson roysture@telia.com
Magnus Backström  magnus.backstrom@knowit.se

Miljöombud

Vakant

Valberedning

Christer Solhage christer.solhage@kmsnordon.se
Arne Ljungström arne.lerum@gmail.com
Evert Johansson evert.johansson@skottanet.se
Christer Andreasson christerandreasson66@gmail.com